02 wrz 2019

Aktualności

Wszystkich chętnych rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, w tym również rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, zapraszamy do nowo otwartej grupy wsparcia. Spotkania będą odbywały się cyklicznie, w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 września o godzinie 16.00 w budynku Poradni. Serdecznie zapraszamy!

Grupę poprowadzi mgr Marta Zienowska, socjolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Pani Marta ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi przedszkolnymi oraz szkolnymi, pracowała z dzieckiem w grupie przedszkolnej, a także prowadziła zajęcia z hipoterapii dedykowane dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Od września 2019 roku pani Marta jest pracownikiem Poradni.

Side bar
Skip to content