Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi rok szkolny 2019/20:

Prowadzący: Hanna Klinger 

Forma: spotkania indywidualne według potrzeb

Pomoc stronom pozostającym w sporze w osiągnięciu wzajemnego akceptowanego porozumienia. Zawarcie ugody w spornej sprawie.

Prowadzący: Iwona Chmara, Ewelina Koślińska 

Forma: 1 spotkanie 1-1,5 h

Spotkanie ma na celu poprawę umiejętności komunikowania się rodzica z własnym dzieckiem. Rodzic pozna narzędzia aktywnego słuchania, zasady udzielania dziecku pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Prowadzący: Iwona Chmara, Ewelina Koślińska 

Forma: 1 spotkanie 1-1,5 h

Spotkanie ma na celu przekazanie rodzicom praktycznych wskazówek wychowawczych dostosowanych do etapów rozwoju dziecka.

Prowadzący: Ewelina Pociot-Gostomska, Lucyna Witkowska 

Forma: 1 spotkanie 1-1,5 h

Spotkanie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychoruchowego – w tym mowy dziecka, zwrócenie uwagi na tzw. kamienie milowe w rozwoju oraz brak jakich umiejętności w jakim wieku powinno niepokoić.

Prowadzący: Iwona Chmara, Ewelina Koślińska 

Forma: 1 spotkanie 1-1,5 h

Celem spotkania jest dostarczenie rodzicom wskazówek dotyczących wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Omówienie zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych technologii. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka.

Prowadzący: Krzysztof Zinkiewicz 

Forma: 1 spotkanie 1-1,5 h

Celem prelekcji jest dostarczenie informacji nt. zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z Internetu, gier komputerowych, telefonu itp.. Uczestnicy po zajęciach będą potrafili rozpoznać symptomu uzależnienia od nowych technologii, dowiedzą się o możliwych działaniach przeciwdziałających uzależnieniom behawioralnym u dzieci oraz dowiedzą się gdzie szukać pomocy w sytuacji wystąpienia uzależnienia. Podczas prelekcji omawiane są również zagrożenia związane z użytkowaniem nowych technologii: seksting, cyberbulling itp.

Prowadzący: Joanna Grabowska

Forma: 1 spotkanie 1,5 – 2h

Celem spotkania jest wyposażenie rodzica w wiedzę dotyczącą udzielania pomocy dziecku w wyborze szkoły/ zawodu.

Prowadzący: Joanna Grabowska

Forma: 1 spotkanie 1,5 – 2h

Celem spotkania jest wsparcie rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, wyjaśnienie problemów szkolnych oraz dnia codziennego.

Prowadzący: Julita Majnert

Forma: 1 spotkanie 1 – 1,5h

Celem spotkania jest wprowadzenie  młodych, bądź przyszłych rodziców w zagadnienia integracji sensorycznej. Jak rozpoznać pierwsze sygnały zaburzeń integracji sensorycznej, ocena stanu napięcia mięśniowego.

Prowadzący: Julita Majnert

Forma: 1 spotkanie 1 – 1,5h

Celem spotkania jest wprowadzenie rodziców w tematykę zaburzeń odżywiania o podłożu sensorycznym.

Skip to content