Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi

rok szkolny 2023/2024:

Prowadzący: Monika Muzolf (psycholog)

Forma: warsztaty dla dzieci i rodziców – 5 spotkań / 45 minut

Innowacyjne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców, pozwalające na wspólne spędzanie czasu, zabawy w grupie oraz poznanie ciekawych technik i metod pracy twórczej z przedszkolakiem, wspierającej jego wszechstronny rozwój. Zajęcia możliwe do zrealizowanie w PPP, na terenie przedszkola oraz szkoły.

Prowadzący: Monika Muzolf (psycholog)

Forma: spotkanie z rodzicami / 60 minu7

Spotkanie dla rodziców, pomagające im wspierać w rozwoju dziecko/dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzący: Monika Muzolf (psycholog)

Forma: spotkanie dla rodziców / 60 minut

Spotkanie ma na celu zapoznanie rodziców ze specyfiką funkcjonowania dziecka nieśmiałego, udzielenie rad i wskazówek, pozwalających na wspieranie w rozwoju dzieci nieśmiałych, różnicowanie nieśmiałości z innymi trudnościami czy zaburzeniami, w tym mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami lękowymi(fobie).

Prowadzący: Hanna Kozłowska (logopeda)

Forma: spotkanie z rodzicami / 60 minut

Spotkanie ma na celu przekazanie rodzicom praktycznych wskazówek wychowawczych oraz podkreślenie ich roli oraz zadań w terapii logopedycznej ich dziecka.

Prowadzący: Aleksandra Fryca (psycholog)

Forma: spotkanie z rodzicami / 60 minut

Spotkanie ma na celu wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka, koncentrowanie się a budowanie bezpiecznej więzi z dzieckiem, niezależnie od jego wieku.

Prowadzący: Ewelina Wamka (logopeda)

Forma: spotkanie z rodzicami / 60 minut

Celem spotkania jest dostarczenie rodzicom wskazówek dotyczących wspomagania rozwoju dziecka z niepłynnością mowy oraz roli rodzica w terapii.

Skip to content