Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tucholi

Ulica Piastowska 30
89-501 Tuchola
tel./fax: (52) 3343863
e-mail: poradnia@poradniatuchola.pl
adres skrytki ePUAP: /PPPTuchola/domyslna lub /PPPTuchola/SkrytkaESP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi

jest administratorem danych osobowych pracowników Poradni, klientów i powiązanych z nimi osób,

które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi

na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Inspektorem ochrony danych w Poradni jest Pan Tomasz Jutrowski inspektor.rodo@wp.pl

Skip to content