Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi

rok szkolny 2023/2024

Prowadząca: Marzena Gruchała (psycholog, pedagog, doradca zawodowy)
Forma: warsztaty 2 godziny/1 klasa
Celem zajęć jest wspieranie uczniów klas 8 w wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

Prowadzący: Marzena Gruchała (psycholog, pedagog, doradca zawodowy)

Forma: Warsztaty 2h / 1 klasa

Zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej dla młodzieży z klas 6 oraz 7.

Prowadzący: Monika Muzolf (psycholog)

Forma: warsztaty 7 spotkań / 60 minut

Zajęcia warsztatowe, wzmacniające poczucie własnej wartości, pozwalające na prace nas samooceną oraz poprawiające funkcjonowanie w grupie. Organizowane w dwóch grupach wiekowych:

  • klasy 2-4
  • klasy 7-8

Pierwsza edycja kursu miała miejsce w roku szkolnym 2022/2023.

Prowadzący: Aleksandra Fryca (psycholog)

Forma: Warsztaty 2h / 1 klasa

Zajęcia warsztatowe podejmujące kwestie samoregulacji oraz metod radzenia sobie ze stresem dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

Prowadząca: Aleksandra Fryca (psycholog)

Forma: warsztaty 2h/1 klasa

Zajęcia warsztatowe, nastawione na doskonalenie współpracy i współdziałania między dziećmi.

Prowadząca:  Hanna Kozłowska (logopeda)

Forma: warsztaty 10 spotkań / 60 minut

Zajęcia pozwalające na doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, wzbogacone o elementy logorytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzący: Lucyna Witkowska (logopeda)

Forma: warsztaty 10 spotkań / 60 minut

Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadząca: Ewelina Wamka (logopeda)

Forma: warsztaty 10 spotkań / 60 minut

Zajęcia logopedyczne o charakterze warsztatowym, które mają na celu wspieranie rozwoju dzieci z niepłynnością mowy.

Prowadząca: Ewelina Pociot-Gostomska (psycholog, psychoterapeuta)

Forma: 1 lekcja

Zajęcia mają charakter profilaktyczny. Ich celem jest w sposób bezpieczny zapoznanie dzieci z pojęciem przemocy szczególnie fizycznej w kontekście złego (nieprzyjemnego) i dobrego (przyjemnego) dotyku oraz wyjaśnienie różnicy między dobry a złym sekretem.

Prowadząca: Ewelina Pociot-Gostomska (psycholog, psychoterapeuta)

Forma: 2 lekcje

Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać u siebie zachowania agresywne werbalne, rozwijają umiejętności empatii i współpracy w grupie a następnie nabywają umiejętności samokontroli własnego zachowania i radzenia sobie ze złością. 

Prowadząca: Iwona Chmara (psycholog)

Forma: 1 godzina lekcyjna

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, zajęcia adresowane do uczniów klas 4 i starszych.

Prowadząca: Ewelina Koślińska (psycholog) Iwona Chmara (psycholog)

Forma: 1 spotkanie/1-2 h lekcyjne

Zajęcia informacyjno-warsztatowe; podejmują zjawiska agresji i przemocy, szczególnie te jej formy, które występują w klasie; ukazują mechanizmy agresji oraz propozycje radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole.

Prowadząca: Ewelina Koślińska (psycholog)

Forma: 1-2 spotkania/1-2 h lekcyjne

Zajęcia warsztatowe, skupione na działaniach integrujących grupę, pokazywaniu elementów, które łączą uczniów, wzajemnym poznawaniu oraz korzyści płynących ze współpracy.

Skip to content