• Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tucholi (89-501) przy ul. Piastowskiej 30, tel. 523343863 e-mail ppptuchola@poczta.onet.pl

 • Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300.

 • Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Poradni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e a także art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Komu przekazujemy Państwa dane.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.

 • Okres przechowywania danych.

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

 • Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

 • Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości realizacji tych celów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content