dzieci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi działa od 1 września 1969 roku. Poradnia jest placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym również logopedycznej, uczniom z terenu powiatu tucholskiego. Z pomocy poradni w sprawach dotyczących dzieci, mogą skorzystać również ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Wydaje opinie i orzeczenia w sprawach dotyczących sytuacji i potrzeb uczniów. Oferuje pomoc terapeutyczną odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. Współpracuje ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania szkoleń i spotkań.

Skip to content