Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi rok szkolny 2019/20:

Prowadząca: Hanna Klinger

Forma: Rada Pedagogiczna 1-2h

Celem spotkania jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i ich praktyczna implementacja  oraz analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadząca: Alina Słoniewicz

Forma: Rada Pedagogiczna 1-1,5h

Omówienie nowych form pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

wynikającymi z obecnego modelu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Są to:  Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne; Zindywidualizowana ścieżka kształcenia; Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

Prowadzący: Krzysztof Zinkiewicz

Forma: Prelekcja 1-1,5h

Celem prelekcji jest dostarczenie informacji nt. zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z Internetu, gier komputerowych, telefonu itp.. Uczestnicy po zajęciach będą potrafili rozpoznać symptomu uzależnienia od nowych technologii, dowiedzą się o możliwych działaniach przeciwdziałających uzależnieniom behawioralnym u dzieci oraz dowiedzą się gdzie szukać pomocy w sytuacji wystąpienia uzależnienia. Podczas prelekcji omawiane są również zagrożenia związane z użytkowaniem nowych technologii: seksting, cyberbulling itp.

Prowadząca: Ewelina Pociot – Gostomska

Forma: Prelekcja 1h 

Zapoznanie z objawami, po których można rozpoznać wystąpienie zachowań samobójczych oraz ze sposobami reagowania nauczycieli wobec ucznia, który może popełnić samobójstwo wraz z zadaniami szkoły w tym zakresie.

Prowadzący: Marta Zienowska
Forma: Rada Pedagogiczna 1-2h

Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć i wspomagania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W czasie spotkania nauczyciele dowiedzą się, czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz w jaki sposób całościowo wspomagać ucznia, aby poprawić jego funkcjonowanie na terenie placówki. Możliwa jest również analiza przypadku, a także warsztatowe podejście do rozwiązania konkretnych problemów.

Prowadzący: Joanna Grabowska
Forma: warsztat 2h

Założeniem warsztatów jest  zaprezentowanie nauczycielom jak pomóc dzieciom w rozwijaniu: umiejętności umiejscowienia siebie w przestrzeni, adekwatnego odbioru dotykowego, umiejętności spostrzegania otoczenia, odróżnienie rzeczy istotnych oraz mniej istotnych.

Prowadzący: Lucyna Witkowska, Ewelina Koślinska

Forma: Spotkanie 1-2 h

Spotkanie ma na celu ustalenie kierunków wsparcia dziecka (prawidłowa diagnoza mutyzmu wybiórczego, czynniki utrwalające mutyzm wybiórczy, stosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w zależności od poziomu edukacji (przedszkole/szkoła), przedstawienie zasad i zalet współpracy pomiędzy rodzicem, terapeutą oraz nauczycielem, tworzenie i realizacja strategii terapeutycznej.

Spotkanie odbywają się w zespole rodzice dziecka z mutyzmem i nauczyciele pracujący z dzieckiem.

Prowadząca: Julita Majnert

Forma: Warsztat 2h

Założeniem warsztatów jest  zaprezentowanie nauczycielom jak pomóc dzieciom w rozwijaniu: umiejętności umiejscowienia siebie w przestrzeni, adekwatnego odbioru dotykowego, umiejętności spostrzegania otoczenia, odróżnienie rzeczy istotnych oraz mniej istotnych.

Skip to content