Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.  (Dz.U. poz. 199 z 2013r.). Na naszej stronie mogą państwo znaleźć ofertę dedykowaną dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom. Po dokonaniu wyboru odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom formy pomocy prosimy o wybranie odpowiedniej podstrony.

Skip to content