Aktualności

POWIATOWY TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

„Przystanek Zdrowie”

18-22 marca 2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tucholi, wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych pragnie w roku 2024 skupić się na ochronie szeroko rozumianego zdrowia. Pragniemy edukować i wspierać specjalistów: szkolnych, przedszkolnych oraz z innych instytucji, w ich działaniach. Planujemy również dokonać diagnozy stanu zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i młodych dorosłych uczących się lub zamieszkujących powiat tucholski. W tym celu została opracowana przez naszą poradnię ankieta.

Powiatowy Tydzień Zdrowia Psychicznego pt. „Przystanek Zdrowie”  to jeden z kolejnym działań podjętych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi,  w ramach ochrony zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży zamieszkującej lub uczącej się na terenie powiatu tucholskiego. Pierwszym działaniem była styczniowa konferencja poświęcona wskazanej tematyce zdrowia, skierowana do specjalistów pracujących na terenie powiatu tucholskiego.

Natomiast celem Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie świadomości młodych ludzi, nauczycieli, rodziców, opiekunów w kwestii zagrożeń jakie mogą wywołać problemy psychiczne. Pragniemy zwrócić uwagę na realną pomoc a nie stygmatyzację osób borykających się z problemami psychicznymi.  Świadomość zdrowia psychicznego wzrasta, ale jego zrozumienie niekoniecznie jest prawidłowe. Wiele osób może „walczyć” w  milczeniu, co ma wpływ na ich samopoczucie, relacje, edukację i pracę. Wszechstronna wiedza na temat zdrowia psychicznego jest niezbędnym fundamentem dobrego samopoczucia. Zrozumienie i uczenie się na temat zdrowia psychicznego powinno rozpocząć się wcześnie w rodzinach, w przedszkolach, w szkołach. Aby budować zdrowe psychicznie społeczności, potrzebujemy edukacji w zakresie zdrowia psychicznego i aktywnego jej promowania.

Każde przedszkole, szkoła, placówka zajmująca się dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ramach Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego „Przystanek ZDROWIE” mogą dowolnie zaplanować  harmonogram. Każda placówka nie jest zobligowana do udziału w Powiatowym Tygodniu Zdrowia Psychicznego, w związku z czym dobrowolnie przystępuje do realizacji zadań.

 

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

mgr Marzena Gruchała

Dyrektor PPP w Tucholi

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TUCHOLI

– w ramach Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego „Przystanek Zdrowie”

18 – 22 marca 2024 roku

Data Działanie Ilość osób/ Odbiorcy
18 marca 2024 rok

10.00-11.15

Miejsce: audytorium LO, sala multimedialna

ul. Pocztowa 7B

Tuchola

Wykład „

– Prowadząca

mgr Magdaleną Stolp, psychotraumatolog,

50 uczniów – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

 

50 uczniów – Liceum Ogólnokształcące w Tucholi

18 marca 2024 rok

11.30 – 12.45

Miejsce: audytorium LO, sala multimedialna

ul. Pocztowa 7B

Tuchola

Wykład „

– Prowadząca

mgr Magdaleną Stolp, psychotraumatolog,

50 uczniów – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

 

50 uczniów – Technikum Leśne w Tucholi

19 marca 2024 rok

9.00 – 13.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi

ul. Piastowska 30

Tuchola

Gra edukacyjno-profilaktyczna „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”

 

Prowadzący: specjaliści               z PPP w Tucholi

Uczniowie ze szkół podstawowych,

klasy IV-VIII,

ZAPISY na druku zgłoszenia ze szkół                      (w załączeniu) *

20 marca 2024 rok

9.00 – 13.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi

ul. Piastowska 30

Tuchola

Gra edukacyjno-profilaktyczna „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”

 

Prowadzący: specjaliści             z PPP w Tucholi

Uczniowie ze szkół podstawowych,

klasy IV-VIII,

ZAPISY na druku zgłoszenia ze szkół                      (w załączeniu) *

21 marca 2024 rok

9.00-12.00

szkoły podstawowe                       w Tucholi, przedszkola                  w Tucholi

Miejsce – wyjazd do placówek

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci

 

Prowadzący: specjaliści                 z PPP w Tucholi

 

Przedszkolacy oraz uczniowie klas I-III                 ze szkół podstawowych w Tucholi,

ZAPISY na druku zgłoszenia (w załączeniu) *

Od 18 marca 2024r. do 30 kwietnia 2024 r. – badania ankietowe wśród: uczniów ze szkół podstawowych klas IV-VIII, uczniów szkół ponadpodstawowych,  rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców uczniów klas I-III szkół podstawowych
* rozpoczęcie zapisów od 4 marca 2024r. do 8 marca 2024r., udział w zajęciach jest zależny od terminu wpłynięcia zgłoszenia, na dołączonym zgłoszeniu na email: poradnia@poradniatuchola.pl

Informacje w formacie doc wraz ze zgłoszeniem dostępne tutaj: https://poradnia.tuchola.pl/wp-content/uploads/2024/03/Informacja-POWIATOWY-TYDZIEN-ZDROWIA-PSYCHICZNEGO-18-22.03.2024r.-nowe.docx

Side bar
Skip to content