Aktualności

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji 15.03.2024

W dniu 15 marca 2024 roku na Hali Widowiskowo- Sportowej  OSiR w Tucholi odbyła się, VII edycja Powiatowych Targów  Pracy i Edukacji.
Organizatorami wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi oraz Starostwo Powiatowe w Tucholi.
Uroczystego otwarcia kolejnej edycji  Powiatowych Targów Pracy i Edukacji dokonał Pan Michał Mróz – Starosta Tucholski oraz Pani Lucyna Glaner – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

W tegorocznej edycji Targów udział wzięło wielu wystawców – pracodawcy, przedsiębiorcy, służby mundurowe, jednostki oświatowe – szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe oraz instytucje rynku pracy i wspierające zatrudnianie oraz przedsiębiorczość.

Podczas Targów można było zapoznać się z ofertami pracy oraz ofertą edukacyjną na różnych kierunkach i poziomach kształcenia.

My również tam byliśmy – pracownicy Poradni przedstawiali ofertę PPP oraz zachęcali do skorzystania z niej, zwłaszcza w zakresie badań predyspozycji zawodowych, kierowanych do uczniów klas 7, 8 ale również i szkół ponadpodstawowych.

 

Aktualności

Tydzień Zdrowia Psychicznego „Przystanek Zdrowie” coraz bliżej!

POWIATOWY TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

„Przystanek Zdrowie”

18-22 marca 2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tucholi, wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych pragnie w roku 2024 skupić się na ochronie szeroko rozumianego zdrowia. Pragniemy edukować i wspierać specjalistów: szkolnych, przedszkolnych oraz z innych instytucji, w ich działaniach. Planujemy również dokonać diagnozy stanu zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i młodych dorosłych uczących się lub zamieszkujących powiat tucholski. W tym celu została opracowana przez naszą poradnię ankieta.

Powiatowy Tydzień Zdrowia Psychicznego pt. „Przystanek Zdrowie”  to jeden z kolejnym działań podjętych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi,  w ramach ochrony zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży zamieszkującej lub uczącej się na terenie powiatu tucholskiego. Pierwszym działaniem była styczniowa konferencja poświęcona wskazanej tematyce zdrowia, skierowana do specjalistów pracujących na terenie powiatu tucholskiego.

Natomiast celem Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie świadomości młodych ludzi, nauczycieli, rodziców, opiekunów w kwestii zagrożeń jakie mogą wywołać problemy psychiczne. Pragniemy zwrócić uwagę na realną pomoc a nie stygmatyzację osób borykających się z problemami psychicznymi.  Świadomość zdrowia psychicznego wzrasta, ale jego zrozumienie niekoniecznie jest prawidłowe. Wiele osób może „walczyć” w  milczeniu, co ma wpływ na ich samopoczucie, relacje, edukację i pracę. Wszechstronna wiedza na temat zdrowia psychicznego jest niezbędnym fundamentem dobrego samopoczucia. Zrozumienie i uczenie się na temat zdrowia psychicznego powinno rozpocząć się wcześnie w rodzinach, w przedszkolach, w szkołach. Aby budować zdrowe psychicznie społeczności, potrzebujemy edukacji w zakresie zdrowia psychicznego i aktywnego jej promowania.

Każde przedszkole, szkoła, placówka zajmująca się dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ramach Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego „Przystanek ZDROWIE” mogą dowolnie zaplanować  harmonogram. Każda placówka nie jest zobligowana do udziału w Powiatowym Tygodniu Zdrowia Psychicznego, w związku z czym dobrowolnie przystępuje do realizacji zadań.

 

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

mgr Marzena Gruchała

Dyrektor PPP w Tucholi

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TUCHOLI

– w ramach Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego „Przystanek Zdrowie”

18 – 22 marca 2024 roku

Data Działanie Ilość osób/ Odbiorcy
18 marca 2024 rok

10.00-11.15

Miejsce: audytorium LO, sala multimedialna

ul. Pocztowa 7B

Tuchola

Wykład „

– Prowadząca

mgr Magdaleną Stolp, psychotraumatolog,

50 uczniów – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

 

50 uczniów – Liceum Ogólnokształcące w Tucholi

18 marca 2024 rok

11.30 – 12.45

Miejsce: audytorium LO, sala multimedialna

ul. Pocztowa 7B

Tuchola

Wykład „

– Prowadząca

mgr Magdaleną Stolp, psychotraumatolog,

50 uczniów – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

 

50 uczniów – Technikum Leśne w Tucholi

19 marca 2024 rok

9.00 – 13.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi

ul. Piastowska 30

Tuchola

Gra edukacyjno-profilaktyczna „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”

 

Prowadzący: specjaliści               z PPP w Tucholi

Uczniowie ze szkół podstawowych,

klasy IV-VIII,

ZAPISY na druku zgłoszenia ze szkół                      (w załączeniu) *

20 marca 2024 rok

9.00 – 13.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi

ul. Piastowska 30

Tuchola

Gra edukacyjno-profilaktyczna „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”

 

Prowadzący: specjaliści             z PPP w Tucholi

Uczniowie ze szkół podstawowych,

klasy IV-VIII,

ZAPISY na druku zgłoszenia ze szkół                      (w załączeniu) *

21 marca 2024 rok

9.00-12.00

szkoły podstawowe                       w Tucholi, przedszkola                  w Tucholi

Miejsce – wyjazd do placówek

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci

 

Prowadzący: specjaliści                 z PPP w Tucholi

 

Przedszkolacy oraz uczniowie klas I-III                 ze szkół podstawowych w Tucholi,

ZAPISY na druku zgłoszenia (w załączeniu) *

Od 18 marca 2024r. do 30 kwietnia 2024 r. – badania ankietowe wśród: uczniów ze szkół podstawowych klas IV-VIII, uczniów szkół ponadpodstawowych,  rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców uczniów klas I-III szkół podstawowych
* rozpoczęcie zapisów od 4 marca 2024r. do 8 marca 2024r., udział w zajęciach jest zależny od terminu wpłynięcia zgłoszenia, na dołączonym zgłoszeniu na email: poradnia@poradniatuchola.pl

Informacje w formacie doc wraz ze zgłoszeniem dostępne tutaj: https://poradnia.tuchola.pl/wp-content/uploads/2024/03/Informacja-POWIATOWY-TYDZIEN-ZDROWIA-PSYCHICZNEGO-18-22.03.2024r.-nowe.docx

Aktualności

POWIATOWY TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO „Przystanek Zdrowie” 18-22.03.2024

POWIATOWY TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

„Przystanek Zdrowie”

18-22 marca 2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tucholi, wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych pragnie w roku 2024 skupić się na ochronie szeroko rozumianego zdrowia. Pragniemy edukować i wspierać specjalistów: szkolnych, przedszkolnych oraz z innych instytucji, w ich działaniach. Planujemy również dokonać diagnozy stanu zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i młodych dorosłych uczących się lub zamieszkujących powiat tucholski. W tym celu została opracowana przez naszą poradnię ankieta.

Powiatowy Tydzień Zdrowia Psychicznego pt. „Przystanek Zdrowie”  to jeden  z kolejnym działań podjętych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi, w ramach ochrony zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży zamieszkującej lub uczącej się na terenie powiatu tucholskiego. Pierwszym działaniem była styczniowa konferencja poświęcona wskazanej tematyce zdrowia, skierowana do specjalistów pracujących na terenie powiatu tucholskiego.

Natomiast celem Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie świadomości młodych ludzi, nauczycieli, rodziców, opiekunów w kwestii zagrożeń jakie mogą wywołać problemy psychiczne. Pragniemy zwrócić uwagę na realną pomoc a nie stygmatyzację osób borykających się z problemami psychicznymi.  Świadomość zdrowia psychicznego wzrasta, ale jego zrozumienie niekoniecznie jest prawidłowe. Wiele osób może „walczyć” w  milczeniu, co ma wpływ na ich samopoczucie, relacje, edukację i pracę. Wszechstronna wiedza na temat zdrowia psychicznego jest niezbędnym fundamentem dobrego samopoczucia. Zrozumienie i uczenie się na temat zdrowia psychicznego powinno rozpocząć się wcześnie w rodzinach, w przedszkolach, w szkołach. Aby budować zdrowe psychicznie społeczności, potrzebujemy edukacji w zakresie zdrowia psychicznego i aktywnego jej promowania.

Każde przedszkole, szkoła, placówka zajmująca się dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ramach Powiatowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego „Przystanek ZDROWIE” mogą dowolnie zaplanować  harmonogram. Każda placówka nie jest zobligowana do udziału w Powiatowym Tygodniu Zdrowia Psychicznego, w związku z czym dobrowolnie przystępuje do realizacji zadań.

 

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

mgr Marzena Gruchała

Dyrektor PPP w Tucholi

Aktualności

Konferencja „Przystanek: ZDROWIE” 18.01.2024

Dnia 18 stycznia 2024 roku w godzinach 9.00-13.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Wsparcia przy ulicy Kościuszki 16 w Tucholi odbyła się konferencja „Przystanek: ZDROWIE” organizowana przez naszą Poradnię w ramach sieci współpracy specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tematem spotkania było zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży.

Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi, pani Marzena Gruchała. Powitała zgromadzonych gości, uczestników i przedstawiła plan spotkania. W czasie konferencji miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości.

Jako pierwsza wystąpiła pani Magdalena Stolp, socjolog i psychotraumatolog, która zaprezentowała bardzo pouczające i interesujące wystapienie na temat samobójstw wśród młodych ludzi.

Nastepnie swoją prelekcję przeprowadził pan profesor Arkadiusz Mański z Uniwersytetu Gdańskiego, który reprezentował Psychologiczną Poradnię Genetycznych Chorób Rzadkich. Pan profesor uraczył nas dwoma wystąpieniami, pierwsze dotyczyło standardów orzeczenictwa, drugie zaś chorób rzadkich i ich diagnostyki.

Wystąpienia prelegentów były dla nas niezywkle pouczające, były okazją do wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, jak również zadania pytań szanownym Gościom.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konferencji, z pewnością była dla nas okazją do przyjemnego spotkania się ale również zdobycia wiedzy, informacji, jak i poznania ciekawych i niezwykle kompetentnych osób.

Do zobaczenia na kolejnych, tego typu wydarzeniach.

Dyrektor i Pracownicy PPP w Tucholi.

 

Aktualności

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju i miłości, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi

Side bar
Skip to content