28 sty 2019

Aktualności

Klauzula informująca

Zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.maja 2018 r.

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 89-501 Tuchola, ul. Piastowska 30, tel. 523343863, poczta: ppptuchola@poczta.onet.pl, www.poradnia.tuchola.pl,

2) inspektorem ochrony danych w PPP jest Pan Tomasz Jutrowski: inspektor.rodo@wp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w złożonym wniosku na podstawie art.6 ust.1 pkt C RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że ich przetwarzanie będzie uzasadnione ustawowo.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi dla poszczególnych klas dokumentów,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również przez profilowanie,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z późniejszymi zmianami,

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wykonania przez nas określonych we wniosku działań w stosunku do zgłoszonego dziecka a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia przez poradnię pomocy.

Side bar
Skip to content