Aktualności

26.02.2019r. odbyła się II konferencja dla pedagogów szkolnych i doradców zawodowych szkół i placówek powiatu tucholskiego zorganizowana przez naszą Poradnię. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami i uwagami na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w szkołach oraz współpracy z instytucjami wspierającymi. Pracownicy Poradni zaprosili gości do krótkiego panelu szkoleniowego na temat semestralnej ewaluacji IPET oraz metod i form wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. W konferencji wziął udział Naczelnik Zdrowia, Edukacji i Sportu pan Waldemar Kierzkowski, który przybliżył zebranym ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego powiatu tucholskiego, przedstawił analizę oczekiwań potencjalnych klientów oraz strategię rozwoju szkolnictwa w naszym powiecie.

Side bar
Skip to content