Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi

rok szkolny 2023/2024:

Prowadząca: Monika Muzolf (psycholog)

Forma: szkolenie, warsztaty / 2 godziny

Szkolenie ma na celu wspieranie nauczycieli przedszkoli oraz klas 1-3 w pracy z dziećmi, pomaga zrozumieć jak dzieci w w tym wieku rozumieją i odczytują emocje, daje narzędzia, pozwalające na wspieranie dzieci w rozumieniu i wyrażaniu emocji w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją ze strony przedszkolaków i uczniów.

Prowadząca: Monika Muzolf (psycholog)

Forma: szkolenie, warsztaty / 2 godziny

Szkolenie ma na celu wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem lękowym, pozwoli usystematyzować wiedze na temat tego czym jest lek, na czym polegają zaburzenia lękowe oraz jak można wspierać dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole.

Prowadząca: Lucyna Witkowska (logopeda), Ewelina Koślińska (psycholog)

Forma: warsztaty / 2 godziny

Celem spotkania jest omówienie form pomocy dla dziecka z mutyzmem wybiórczym.

Prowadzący: Ewelina Pociot-Gostomska (psycholog, psychoterapeuta)

Forma: rada pedagogiczna szkoleniowa / 2 godziny

Celem spotkania jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez rozmowę na temat ochrony zdrowia psychicznego nauczycieli.

Prowadząca: Alina Słoniewicz (pedagog), Iwona Ziółkowska (pedagog)

Forma: rada pedagogiczna szkoleniowa / 2 godziny

Celem spotkania jest wspieranie nauczycieli w interpretowaniu opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wdrażanie zawartych w nich zaleceń, jak również dostosowywanie metod i form nauczania do możliwości ucznia oraz szkoły.

Skip to content