Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno

w Tucholi

Kontakt:

ul Piastowska 30

89-501 Tuchola


tel./fax (52)3343863

Przekierowania:
Powiat Tucholski okiem kamery - kliknij i sprawdź!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkich chętnych rodziców prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety odnośnie współpracy z Poradnią oraz dostarczenie jej w dowolnym terminie do siedziby placówki.

Kliknij, aby pobrać ankietę                            Dziękujemy !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tucholi działa od 1 września 1969 roku. 

Siedziba Poradni mieści się aktualnie w Tucholi przy ul. Piastowskiej 30.

Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Tucholi, natomiast nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Poradnia jest placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym również logopedycznej, uczniom z terenu powiatu tucholskiego.

 Z pomocy poradni w sprawach dotyczących dzieci, mogą skorzystać również ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Wydaje opinie i orzeczenia w sprawach dotyczących sytuacji i potrzeb uczniów. Oferuje pomoc terapeutyczną odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. 

Współpracuje ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzenia warsztatowych zajęć psychoedukacyjnych z uczniami, doradztwa w ramach orientacji zawodowej, szkoleń i spotkań tematycznych z radami pedagogicznymi, oraz innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 


Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Obowiązuje dyskrecja.


Rejon działania:Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Tucholi
obejmuje swoim zasięgiem gminy
wchodzące w skład Powiatu Tucholskiego:

  • Miasto i gminę Tuchola,
  • Gminę Cekcyn,
  • Gminę Gostycyn,
  • Gminę Kęsowo,
  • Gminę Lubiewo,
  • Gminę Śliwice.


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.
2015